Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Czy rzeczywiście zabezpiecza nasze interesy?

Gdy słyszymy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek utraty pracy, uznajemy z pewnością, że to dokonały, wręcz stworzony dla nas produkt. Zwłaszcza, gdy zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny, z którego spłatą będziemy zmagali się przez kolejne kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Gdy słyszymy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek utraty pracy, uznajemy z pewnością, że to dokonały, wręcz stworzony dla nas produkt

Autor zdjęcia: markus spiske

Wszak rynek pracy jest naprawdę bezlitosny, z dnia a dzień zostajemy pozbawieni pracy na skutek restrukturyzacji, czy też decyzji naszych przełożonych, którzy wychodzą z założenia, że lepiej na naszym miejscu spiszą się nowi, bardziej wydajni pracownicy. Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że kredyt mamy spłacać do sześćdziesiątego któregoś już roku życia, ogarnąć nas może w pełni uzasadnione przerażenie.

Czy ubezpieczenie od utraty pracy jest dla nas dobrym rozwiązaniem?

Zacząć należy od tego, że u żadnego ubezpieczyciela ubezpieczenie od utraty pracy nie jest dostępne jako samodzielny produkt. Ubezpieczenie to można je wykupić tylko i wyłącznie w pakiecie jako dodatkową opcję do ubezpieczenia na życie.

Niewątpliwą wadą jest też to, że ubezpieczenie takie nie kosztuje mało. Dość często jednak klienci nie mają wyboru, bowiem banki wymagają od nich wykupienia tego ubezpieczenia przy udzielaniu im kredytu. Tymczasem, produkt ten kosztuje nas rocznie od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy, nie są to więc kwoty niskie.

Co gwarantuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Wbrew temu, co mogłoby nam się wydawać ubezpieczenie od utraty pracy, mimo opłacania na nie wysokich składek wcale nie gwarantuje nam otrzymania świadczenia w sytuacji, gdy pracę tą rzeczywiście stracimy. Na ogół ubezpieczenie to obwarowane jest wieloma warunkami.

Niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają sobie na przykład, że świadczenie może zostać wypłacone tylko w takiej sytuacji, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana z winy pracodawcy. Inni z kolei w OWU zaznaczają, że może dojść do odstępstwa od wyżej wspomnianej sytuacji i wypłaty odszkodowania przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, jednak tylko wówczas, gdy doszło w firmie do zwolnień grupowych. Ponadto wymagane jest, by ubezpieczony miał odpowiedni staż pracy i nie był zatrudniony w żadnym innym miejscu. Tak więc jeśli zdarzy się, że ustanie stosunek pracy w jednej firmie, a ubezpieczony będzie zatrudniony w innej, ubezpieczyciel z pewnością wykorzysta ten argument i odmówi wypłaty świadczenia z tytułu polisy.

Czas trwania wypłaty świadczeń

Jeśli nawet uda się i ubezpieczony zakwalifikowany zostanie do wypłaty stosownych świadczeń, trzeba mieć świadomość tego, że przez cały okres bezrobocia nie będzie się otrzymywało świadczenia. Ubezpieczyciel wprawdzie zobowiązany będzie do tego, by opłacić zgodnie z umową polisy raty zaciągniętego kredytu, jednak zrobi to tylko kilka razy. Maksymalna ochrona przy tego typu produktach to okres dwunastu miesięcy.

Z dość skomplikowaną sytuacją będziemy mieć też miejsce, gdy kredyt wzięło małżeństwo, a pracę stracił tylko jeden z małżonków. W takim przypadku, jeśli zarobki małżonków były równomierne, to ubezpieczyciel będzie dopłacał tylko połowę do każdej raty, mimo, że składki odprowadzane były w całości.

Trzeba mieć też świadomość tego, że wypłacane przez ubezpieczyciela świadczenie nie musi pokrywać wcale całej raty kredytu. Jeśli rata kredytu jest wysoka, okazać się może, że polisa nie będzie w stanie jej pokryć.

Podsumowanie

Jak można wywnioskować z wyżej podanych informacji, ubezpieczenie od utraty pracy nie jest wcale produktem, który zagwarantuje spokój w przypadku wystąpienia problemów z zatrudnieniem. Fakty są takie, że składka na ubezpieczenie jest wysoka, a wypłata świadczenia wcale nie taka pewna. Jak pokazuje praktyka, ciężko jest dostać pieniądze, a jeśli już uda się je uzyskać, liczyć możemy na nie przez bardzo krótki czas. Z tego właśnie względu, zamiast wikłać się w tak niekorzystny dla nas produkt, lepiej wykupić na przykład ubezpieczenia Lloyd’s, które zagwarantują nam realną pomoc (o czym więcej pod tym linkiem: https://iexpert.pl/o-firmie/lloyds/) przypadku, gdy będziemy mieli problem ze spłatą zaciągniętego zadłużenia. Każdorazowo jednak, zanim zdecydujemy się na wykupienie jakiejkolwiek polisy, należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, tak by uniknąć później nieprzyjemnych niespodzianek, gdy pozbawieni zostaniemy świadczeń, mimo, że będziemy przekonani o tym, że zostaną nam one wypłacone.